Bases de la convocatòria 2017

Bases de la convocatòria 2017

Bases de la convocatòria

El Rotary Club de Vilafranca del Penedès, amd domicili social a Passatge Alcover, 2 de Vilafranca del Penedès i amb número de CIF G60339504, presenta convocatòria per a la Nit Solidària del Rotary Club de Vilafranca del Penedès. Aquest esdeveniment arriba a la seva 12a edició i que té l’objectiu de recaptar fons per a diferents causes, proposades per a fundacions, ONG’s i entitats sense ànim de lucre.

La Nit Solidària del Rotary Club de Vilafranca del Penedès

La Nit Solidària del Rotary Club de Vilafranca del Penedès és un esdeveniment social nascut l’any 2004, amb l’objectiu de recaptar fons per a projectes solidaris. Es tracta d’un sopar espectacle que compta anualment amb la participació de més de 400 persones. Durant les darreres 11 edicions, els diners destinats als diferents projectes han superat els 500.000€

Qui pot optar-hi?

Podran optar-hi totes les entitats sense ànim de lucre, per exemple ONG’s, fundacions i associacions declarades d’utilitat pública i/o entitats socials que desenvolupin projectes socials en l’àmbit de l’estat espanyol.

Els projectes d’aquestes entitats socials que vulguin optar a ser beneficiàries de la Nit Solidària, han d’estar centrats en alguna o vàries àreas seguidament detallades: salut, atenció a la infància, diversitat funcional, accés al món laboral, educació, accions culturals i/o lluita contra l’exclusió social.

Per a l’edició 2016, es seleccionarà exclusivament un projecte d’entre tots els presentats, escollit pels membres del Rotary Club de Vilafranca del Penedès.

Les aportacions fetes per part del Rotary Club i les empreses col.laboradores, han de ser fiscalment deduibles, i l’entitat beneficiària serà la responsable d’emetre’n els corresponents certificats

Presentació de propostes

Nom de l’entitat social

Tipologia d’entitat i número d’identificació fiscal

Domicili social de l’entitat

Pàgina web i xarxes socials en cas de tenir-ne

Nom i cognoms del representant legal de l’entitat social

Dades de contacte

Nom del projecte

Descripció del projecte

Cost total del projecte

Terminis d’execució del projecte

Número de persones beneficiades

Àmbit del projecte

Col.lectiu beneficiat: nens, joves, persones amb diversitat funcional, adults, tercera edat…

Aquestes propostes s’han de lliurar impreses al c/ General Cortijo, 22  08720-Vilafranca del Penedès

Termini de presentació de propostes: 

3 de juliol del 2016

Sel·lecció del projecte

Un cop rebudes les diferents propostes i escollides les que s’ajustin a les bases exposades, el projecte serà valorat i sel·leccionat pels membres del Rotary Club de Vilafranca del Penedès.

En cas de ser preseleccionats més d’un projecte, les entitats escollides podran ser requerides per part del Rotary Club de Vilafranca del Penedès, per tal de que facin exposició oral del mateix.

Contrapartides per les entitats socials

Lliurament del 90% dels beneficis recollits en el marc de la Nit Solidària del Rotary Club de Vilafranca del Penedès i les seves activitats paral.leles. El 10% es destinarà al Rotary International y al seu projecte d’erradicació de la Poliomelitis.

Difusió del projecte a través dels mitjans de comunicació i als diferents elements editats amb motiu de la Nit Solidària.

Exposició del projecte en el marc de la Nit Solidària.

Compromisos per a l’entitat social

Assistència al sopar d’un mínim de 40 persones, adquirint el tiquet corresponent a 75€ cada un. L’entitat pot adquirir els tiquets per ella mateixa o vendre’ls a col·laboradors externs…

Enviar la informació de la Nit Solidària a les empreses que tingui l’entitat com a proveidors per tal que avaluin la possibilitat de col·laborar en l’esdeveniment.

Fer servir la imatge de l’entitat social, en les comunicacions i elements que s’editin amb motiu de la Nit Solidària.

Disponibilitat d’un mínim d’una persona per a participar a les reunions de seguiment en que sigui requerida.

Visibilitat de la col·laboració a la seu social de l’entitat beneficiària, en vehicles,… de tal manera que es pugui visualitzar aquesta col.laboració.