El Rotary Club de Vilafranca del Penedès

Què és?

Rotary Club de Vilafranca del Penedès està format per 40 empresaris i professionals del Penedès, que representen els diferents sectors econòmics i socials existents a la zona.
Des de la seva constitució,  l’any 1993, Rotary Club de Vilafranca del Penedès ha desenvolupat una gran tasca social i de servei, duent a terme tot tipus de projectes socials a la zona, entre els que es podríen destacar: les cinc Nits  Solidàries de Vilafranca del Penedès, l’enviament de bicicletes per a estudiants de Cuba; la col.laboració anual amb les llars d’Avis de Vilafranca del Penedès; el premi anual als tres millors estudiants de selectivitat, i el premi al professional de l’any per la seva trajectòria de servei social.

Rotary International

Què és?

Rotary International és una organització internacional integrada per empresaris i professionals que presta serveis humanitaris, fomenta la ètica en totes les ocupacions i contribueix al desenvolupament de la pau i la bona voluntat en tot el món. Els més de 33.000 clubs en més de 200 països i regions diferents, estan constituïts per més d’un milió dos-cents mil rotaris.

Història i Objectius

En més de 100 anys d’existència del Rotary, el que inicialment va ser un petit club amb quatre socis, es va transformar en una xarxa mundial d’homes i dones units per construir un món millor.
Rotary Internarional és una de les primeres organitzacions de servei del món, amb una llarga trajectòria al servei de les necessitats i les persones.
Mitjançant la tasca de cadascun dels Rotary Club, els programes de Rotary International i la Fundació Rotaria, s’ha fixat com a fita principal l’eradicació de la Pòliomelitis del món. Es calcula que quan aquesta malaltia estigui totalment eradicada el Rotary International hi haurà aportat més de 600 milions de dòlars.
Actualment Rotary International està treballant també en la construcció de pous d’aigua, dispensaris i escoles en països del 3er món.